NL Greenlabel

Partner van NL Greenlabel

Wist u dat ook we partner van NL Greenlabel zijn? Er is bij allerlei partijen veel behoefte aan meer kennis en aan concrete handvatten om te komen tot een levende en duurzame buitenruimte. Om daarin te voorzien is NL Greenlabel opgericht. NL Greenlabel wil de inrichting van de buitenruimte weer in balans brengen met de natuurlijke leefomgeving. Daarom heeft het zich ten doel gesteld het gebruik van duurzame producten en materialen en groen in de ruimste zin van het woord te bevorderen om te komen tot duurzame gebiedsontwikkeling van particuliere tuin tot complete woonwijk en bedrijvenpark. Daartoe brengt NL Greenlabel kennis, producten, leveranciers en professionals op gebied van duurzame innovaties bij elkaar en maakt het duurzaamheid werkbaar en meetbaar.

Nico Wissing en Lodewijk Hoekstra zijn de founders van NL Greenlabel. Nico Wissing heeft meer dan dertig jaar ervaring in duurzaam en innovatief tuin- en landschapsontwerp, -advies, -aanleg en -onderhoud. Hij geeft lezingen in binnen- en buitenland en wordt gezien als visionair in integrale duurzame tuin- en landschapsontwikkeling. Lodewijk is een ‘groenpionier’ die zich inzet voor promotie van de groene sector. Hij is onder andere bekend van Eigen Huis & Tuin en Green-Kids.

Wetenschappelijke raad van advies

NL Greenlabel wordt bijgestaan door toonaangevende wetenschappers van diverse universiteiten en kennisinstellingen in Nederland. Samen vormen zij de Wetenschappelijke Raad van Advies. Elke wetenschapper heeft zijn eigen domein en zorgt voor borging van de actuele kennis en kunde voor enerzijds het team van NL Greenlabel en anderzijds leidt hun input tot actualisatie van de methodiek voor het Paspoort voor gebieden.

Dr.ir Robbert Snep, DLO Onderzoeker, Alterra –Wageningen Universiteit & Researchcentrum
Prof.dr. Andy van den Dobbelsteen, Hoogleraar Climate Design & Sustainability, Technische Universiteit Delft
Dr. Jolanda Maas, Senior onderzoeker Sociale Geneeskunde, VU Medisch Centrum
Dr. Maarten Arentsen, Universitair hoofddocent Energie – Innovatie, Universiteit Twente
Em.prof.dr.ir. Michiel Haas, Directeur/senior adviseur – em.prof. TU Delft CiTG, leerstoel Materials & Sustainability

 NL Greenlabel Duurzaamheidspaspoort

Voor NL Greenlabel ontwikkelde Royal HaskoningDHV een methode die in één oogopslag inzicht biedt in de integrale duurzaamheidsscore van een product, materiaal, plant of gebied. Die score wordt vertaald in een label en weergegeven in een duurzaamheidspaspoort. Dat maakt het voor iedereen eenvoudiger om bewuste en verantwoorde keuzes te maken. Door de integrale aanpak wordt de gehele keten verduurzaamd, immers wordt veel breder gekeken dan alleen de grondstof of het transport maar juist naar de samenhang van deze onderdelen. Op elke schakel in de keten kan een verbetering mogelijk zijn.

Het duurzaamheidspaspoort is geen standaard keurmerk met zware, ingewikkelde audits, maar een label. Dit label wordt afgegeven op basis van de door bedrijven/overheden aangeleverde duurzaamheidsgegevens in combinatie met het expert-judgement van de deskundigen van diverse Ingenieursbureaus: Royal HaskoningDHV / Tauw  / Stabilitas en Bureau Regelink Ecologie en Landschap. Door deze werkwijze is deskundigheid en onafhankelijkheid gewaarborgd.

Het duurzaamheidspaspoort is er in drie categorieën:

  1. Producten en Materialen
  2. Planten
  3. Gebieden

Naast een score op diverse indicatoren ontvangt de leverancier of projectontwikkelaar die een product, materiaal, plant of gebied laat labelen ook verbetervoorstellen. Het doel is uiteindelijk dat de ‘producten’ steeds beter scoren. Daartoe worden de producten, materialen en planten elke twee jaar opnieuw beoordeeld. Er wordt dan niet alleen gekeken naar het doorvoeren van de verbetervoorstellen, maar ook naar nieuwe inzichten over het toegepaste materiaal of proces en naar nieuwe ontwikkelingen in de markt.